4. Contextos discursius i artístics sobre el retorn de l'espai en blanc

4.2. Altres formes de relació amb els contextos davant la tendència global del comissariat

4.2.3. «Homeworks» (2002-actualitat)

Un altre projecte que cal destacar en aquest context global internacional mitjançant el qual s’amplia la pràctica del comissariat és «Homeworks. A Forum on Cultural Practices». Un fòrum multidisciplinari que es dona cada tres anys a la ciutat de Beirut des del 2002 com una iniciativa d’Ashkal Alwan, una organització sense ànim de lucre que sorgeix el 1993, també a la ciutat de Beirut, compromesa amb la producció, recerca i educació artística al Líban.

«Homeworks», Beirut
Font: https://ashkalalwan.org/uploads/img_2958.jpg.

La primera edició de «Homeworks» sorgeix amb la intenció d’explorar la noció de deslocalització com una resposta artística al clima geopolític del moment a la regió àrab. El projecte, de caràcter internacional, mira d’explorar altres formats més enllà de l’expositiu per donar cabuda a altres pràctiques artístiques relacionades amb el cinema, el documental, la performance, el teatre, la música, etc. Fins a la data d’avui, se n’han organitzat set edicions. La 8a edició havia d’haver estat el 2019, però l’organització Ashkal Alwan va decidir posposar l’esdeveniment atesos els recents aixecaments populars esdevinguts aquell mateix any.

Des de la seva primera edició, «Homeworks» pren la ciutat de Beirut com a emplaçament de l’esdeveniment i dissemina les diferents presentacions artístiques en diversos espais expositius i de performance. L’esdeveniment ha inclòs, en les seves diferents edicions, diversos formats: l’exposició, el teatre, la performance de carrer, intervencions en l’espai públic, conferències, projeccions de vídeo, etc. En el primer fòrum, l’atenció se centra en artistes, intel·lectuals, dramaturgs provinents de la regió àrab. L’esdeveniment no només mostra les produccions d’artistes establerts, sinó que també ajuda a la producció de nous projectes d’artistes emergents. El context polític-social a la regió marcarà de manera directa les tres primeres edicions. En el cas de la primera, el 2002, la segona intifada palestina marcarà l’esdeveniment. En la segona edició, de 2003, serà la invasió de l’Iraq per part dels Estats Units, i la tercera edició, el 2005, s’haurà de posposar uns mesos a conseqüència de l’assassinat de l’ex-primer ministre libanès, Rafik Hariri, el febrer de 2005 (Tohme, 2003, pàg. 11). A partir d’aquest punt, «Homeworks» decidirà establir-se com un esdeveniment de caràcter temporal irregular. La segona edició comptarà amb una comissària interna, Christine Tohme, i Rasha Salti com a comissària convidada. En aquestes primeres edicions, el punt de partida central continua estant en la producció artística a la regió àrab, però de manera gradual es comencen a convidar també participants d’altres contextos, com l’escriptor i teòric Stephen Wright, que contribueix amb una xerrada sobre la noció d’extraterritorialitat i els dilemes de les pràctiques situades (Wright, 2003, pàg.48-59). De mica en mica, «Homeworks» aconsegueix situar-se en el mapa internacional artístic global, tot i que mantenint el seu propi caràcter i perspectiva. D’aquesta manera, introdueix la producció artística contemporània àrab en l’àmbit internacional i crea en el propi emplaçament un públic crític disposat a emmarcar les pràctiques artístiques contemporànies enfront d’un context polític, social i cultural específic. Així mateix, la intenció de no posar fronteres entre els formats i disciplines provocarà filtracions interessants entre les pràctiques teatrals i visuals, com és el cas del treball d’artistes i dramaturgs com Rabih Mroué i Lisa Majdalanie, o cineastes com Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, etc.

Edició rere edició, artistes de la regió presenten les seves últimes produccions, juntament amb conferències i intervencions públiques que ajuden a analitzar el context del qual sorgeixen i responen. De mica en mica nous convidats internacionals ajuden a aprofundir sobre les dinàmiques culturals, polítiques i socials del marc contemporani global. Comissaris i pensadors ajuden a crear una perspectiva crítica que és estesa des d’aquesta regió sobre el context immediat i sobre el camp de l’art. Així doncs, «Homeworks» crea un espai propi des d’on parlar al món de l’art, des d’on crear trobades dialògiques entre el local i l’internacional, i en tot moment procura no perdre una contextualització pròpia de les pràctiques que sorgeixen a la regió àrab a fi d’evitar caure en un procés de descontextualització i eliminació de les seves pròpies posicions que inevitablement s’activen mitjançant l’homogeneïtzació que sorgeix de la proliferació del format biennal en les últimes dècades.