4. Contextos discursius i artístics sobre el retorn de l'espai en blanc

4.2. Altres formes de relació amb els contextos davant la tendència global del comissariat

4.2.5. «L’Internationale» (actualitat)

Font: https://static4.museoreinasofia.es/sites/default/files/LInternationale/banner_entrada-2.gif.

Finalment, cal esmentar breument el projecte «L'Internationale» pel seu intent de generar debat en un context d’expansió capitalista global entorn de la noció de l’internacional en qüestions com la solidaritat, el comú i la discussió d’un contracte social renovat. Aquest projecte sorgeix com una col·laboració entre diverses institucions artístiques a gran escala que juntes formen una confederació. Entre aquestes, hi ha MG+MSUM (Ljubljana), Museo Reina Sofía (Madrid), MACBA (Barcelona), M HKA (Anvers), MSN (Varsòvia), SALT (Istanbul i Ankara) i Van Abbemuseum (Eindhoven).

La confederació pren el nom de l’himne del moviment obrer de finals del segle XIX per apel·lar a la necessitat en el nostre context contemporani d’una societat equitativa i democràtica. El projecte proposa explorar un nou model internacionalista desafiant la manera com les institucions d’art globals repliquen els poders multinacionals i la distribució racionalitzada i centralitzada del coneixement. El projecte funciona com una plataforma comuna per a la recerca, debat i comunicació per a la confederació, i moltes de les activitats que produeix estan disponibles en línia, ja que el format digital és una de les seves manifestacions més característiques. D’aquesta manera, la web de L’Internationale és un espai actiu en què es publiquen textos per encàrrec relacionats amb el marc de recerca, es presenten projectes artístics i de recerca i es comparteixen els programes expositius que s’han organitzat entorn de la confederació. D’aquesta confederació, en destaca una de les seves primeres iniciatives, Glossary of Common Knowledge (‘glossari de coneixement comú’), una llista de termes relacionats amb diversos camps referencials que va ser desenvolupada a partir de diversos seminaris. La intenció d’aquest glossari se centra a fer visibles les diverses posicions i fins i tot localitats i temporalitats. Mirant de generar una trobada comuna entre les diverses formes narratives, el projecte establia les bases des dels seus inicis per abordar la noció internacional des dels marges i des d’allò que, malgrat l’expansió de l’art, ha quedat ocult. L’atenció a allò específic, als diferents processos temporals democràtics i d’emancipació col·lectiva, a la urgent distribució equitativa dels béns comuns i a la necessitat de nous models d’institucionalització  ha anat definint els diferents programes i activitats de la confederació.