1. Què és la curadoria i de què li pot servir a un artista?

1.2. Curadoria i oficis

Com vèiem anteriorment, la manera com s’exerceix la curadoria dependrà de cada projecte. I la manera com s’esdevé curador està relacionada amb els diferents rols que s’enfronten en la pràctica. En els diversos projectes que he pogut realitzar, moltes vegades la curadoria no s’ha reduït exclusivament a una tasca intel·lectual i de muntatge, sinó que ha comprès relacions amb comunitats, coneixement sobre contractes per a la producció, supervisió d’equips de treball, comptabilitat, instal·lació, correcció d’estil, entre altres activitats.

Quins rols pot tenir qui fa curadoria?

 • Investigador
 • Museògraf
 • Dissenyador
 • Relacions públiques
 • Conservador
 • Director de projectes
 • Comunicador
 • Gestor de projectes
 • Responsable de finances
 • Legitimador
 • Polític cultural
 • Marxant
 • Historiador
 • Activista
 • Filòsof
 • Buròcrata