1. Què és la curadoria i per a què li pot servir a un artista?

1.9. Coda primera part

El curador australià Nick Waterlow va escriure un testament curatorial abans de morir el 2009. Vaig fer una traducció lliure d’aquest document perquè em va semblar interessant sintetitzar el pensament curatorial en només set punts:

  1. Passió (per l’obra i per l’altre)
  2. Ull per al discerniment (distingir una cosa d’una altra)
  3. Un recipient buit (obert, sense prejudicis)
  4. Habilitat per mantenir la incertesa
  5. Creença en la necessitat de l’art i els artistes
  6. Un mitjà. Acostar un enteniment passional i informat de les obres d’art a una audiència de manera que estimula, inspira i formula preguntes
  7. Fa possible la transformació de la percepció (manté la relació amb un altre)

Cada curador té la seva pròpia declaració. Es tracta d’idees que van canviant amb el temps però que caracteritzen la subjectivitat a la qual feia referència a l’inici d’aquest text.