Introducció

«El neòfit ha de ser conduït, sempre, des dels objectes familiars cap als desconeguts… guiat al llarg, per així dir-ho, d’una cadena de flors cap als misteris de la vida.»

Museu de Tecnologia Juràssica, Los Angeles.

Com ja s’ha posat l’accent moltes vegades des que Bruno Latour ho deixés clar a Mai vam ser moderns, la divisió del coneixement per àrees i la convicció moderna en el progrés impedeixen l’anàlisi de les vastes xarxes de fluxos híbrids (ni naturals ni culturals) en les quals vivim immersos. El pensament màgic, caracteritzat per la seva capacitat per detectar vincles entre objectes dissímils i assumir el món com una complexa articulació de forces, constitueix un punt cec en la cultura occidental, caracteritzat per la negació del que l’antropòleg Manuel Delgado va anomenar mescles aberrants i trànsits improbables.

Partint d’aquest brevíssim marc descriptiu de l’estat de la qüestió, aquest assaig pretén presentar una panoràmica composta per projectes curatorials contemporanis que tracten assumptes vagament o directa associats al pensament denominat «màgic», abordant els problemes discursius i expogràfics als quals s’enfronten els comissaris a l’hora de treballar en aquest terreny, pejorativament connotat en l’imaginari i el coneixement occidentals. Anirem emmarcant cadascun dels projectes curatorials tractats amb dades històriques rellevants, oferint coordenades que serviran al lector per entendre l’esdevenir que ha condicionat la consideració intel·lectual pèssima que té «el que és màgic» en la cultura occidental moderna i que ha produït, també, el seu «ressorgiment» en l’actualitat.

La informació històrica que oferirem aquí ha estat condensada per evitar que el text es converteixi en un assaig historiogràfic. Algunes de les obres més importants que han servit de marc històric han estat Religión y declive de la magia, de Keith Thomas, Historia del miedo en Occidente, de Jean Delumeau, Eros y magia en el Renacimiento, de Ioan P. Culianu, Encantamientos modernos, de Simon During, i l’obra de Lorraine Daston i Katherine Park sobre la cultura del que és meravellós.