2. Accions dutes a terme com a protestes polítiques

2.2. Place Vendôme: Courbet i La Commune

La Place Vendôme és un exemple de dos corrents, un de merament popular i un altre d’artístic. És el cas de Courbet i de la seva intervenció directa en els fets de la Vendôme, que va generar una trobada social artística i urbana anterior als gestos dels situacionistes, als diàlegs entre artistes i als esdeveniments socials que els interpel·len, i a les accions on intervenen monuments, com els que explorem més endavant en aquest estudi.

Figura 8. Comuners i Gustave Courbet posen amb l’estàtua de Napoleó I de la columna derrocada a Vendôme (París, 1871)
Font: Wikipedia.

En el cas de Courbet, és rellevant observar que la seva relació amb La Commune no pot dissociar-se d’aquest esdeveniment iconoclasta, ja que l’acció no era un gest artístic, sinó exclusivament polític. Les conseqüències polítiques (presó) i el preu que només ell va haver de pagar per involucrar-se en l’assumpte de la columna de la Vendôme demostren, una vegada més, les distàncies entre riscos reals i gestos protegits per la institució.