3. Casos d'estudi

3.2. Esi Eshum

3.2.1. The Unbecoming

Amb el teló de fons dels esdeveniments històrics de principis del segle XX, The Unbecoming és un testimoniatge líric de la pèrdua, la pertinença, la fragilitat i el que significa ser considerat menys que humà. Creada en aïllament durant la quarantena de protecció del coronavirus de l’artista, la pel·lícula posa les limitacions físiques i tècniques de la seva realització en el centre d’un enfocament que reuneix la interpretació, la creació d’imatges poetitzades, l’especulació narrativa i materials d’arxiu. D’aquesta manera, es consideren els conceptes erronis que han perdurat sobre els límits de les llibertats corporals, socials i polítiques. Invocant diversos espais i marcs temporals superposats i inestables, la pel·lícula es basa en una extensa recerca per explicar la història imaginada d’una dona detinguda en un estat ambigu d’internament. Tal com ho interpreta l’artista, és tant un registre parcial de les seves pròpies respostes físiques al confinament com un memorial d’aspectes menys coneguts del llegat carcerari, colonial i de socioenginyeria de Gran Bretanya i els seus aliats actuals.

Figura 14. Vídeo digital 4K, 28’ 24’’
Font: Esi Eshum (2020).
Figura 15. Vídeo digital 4K, 28’ 24’’
Font: Esi Eshum (2020).