2. Accions dutes a terme com a protestes polítiques

2.1. Introducció

A continuació, establirem una comparativa mitjançant tres exemples de situacions en les quals un grup de persones, com a col·lectiu improvisat i com a contingència, assumeix el poder en una acció conjunta o individual, en un moment precís, per dessacralitzar símbols urbans de dominació. Aquestes en constitueixen només una ínfima part i són una mostra de la quantitat de situacions i d’esdeveniments iconoclastes que han tingut lloc a la història, de la qual s’estan construint certes cartografies molt útils.