3. Casos d'estudi

3.1. Introducció

A partir d’aquí, presentarem una sèrie de casos d’estudi i una entrevista a l’artista Esi Eshum, el treball de la qual és molt rellevant quant a la caiguda dels monuments, ja que aborda les problemàtiques del Black Lives Matter, els monuments indeguts i l’ús de la veu i del cos.