2. Accions dutes a terme com a protestes polítiques

2.3. Xile: intervencions populars del poble que es transformen en art situacionista

Com se sap, la plaça Baquedano, coneguda com la plaça Italia, va ser el punt de trobada per a les marxes i protestes a Santiago de Xile. A la plaça hi ha l’estàtua de Manuel Baquedano, general xilè que representa la victòria a la guerra del Pacífic. El monument va «ser intervingut» de manera gairebé festiva, i va prendre la forma d’una intensa humiliació popular. Aquests exemples d’accions iconoclastes espontànies no segueixen una doctrina com en el cas de les accions iconoclastes religioses o en les promogudes per ideologies polítiques establertes, sinó que responen a crides a la conscienciació social, a la revisió d’oblits i hipocresies, o a reclamacions d’un reconeixement usurpat per un ordre social insostenible.

Figura 9. Monument a la plaça Italia, donació de la comunitat italiana a Xile, amb motiu del primer centenari de la independència d’aquest país
Font: Francisco Ubilla.
Figura 10. Monument a la plaça Italia, donació de la comunitat italiana a Xile, amb motiu del primer centenari de la independència d’aquest país
Font: Francisco Ubilla.